Tai

Phân loại chỉnh hình tai giữa

Định nghĩa: Chỉnh hình tai giữa là phẫu thuật nhằm mục đích tái tạo hệ thống màng nhĩ – xương con khi hệ thống này...

Mũi xoang

U nang chân răng

1. U nang chân răng (Kyste radiculo-dentaire) U nang (kén) chân răng xuất phát từ chân của một răng bị sâu. Loại u nang này...

Phẫu thuật nội soi chức năng mũi xoang

Về kinh điển, tồn tại 2 kỹ thuật mổ chính, cùng chung nguyên lý và mục đích của phẫu thuật nội soi chức năng...

Họng- Thanh quản

Dị vật đường ăn

1. ĐỊNH NGHĨA - Dị vật đường ăn là những vật mắc lại trên đường ăn...

Liệt cơ mở thanh quản

1. ĐỊNH NGHĨA - Là bệnh lý do tổn thương thần kinh hồi quy nhánh chi...

Dị vật đường thở

1. ĐỊNH NGHĨA - Dị vật đường thở là những vật mắc lại trên đường thở...

Sẹo hẹp thanh khí quản

1. ĐỊNH NGHĨA - Sẹo hẹp thanh khí quản (SHTKQ) là biến chứng do tổn thương...

Chăm sóc bệnh nhân sau mổ cắt amidan

Theo dõi chăm sóc bệnh nhân sau cắt Amiđan: 1. Tiếp nhận bệnh nhân: - Tiếp nhận...

Đâù mặt cổ

Xử trí vết thương vùng mặt

I. ĐẠI CƯƠNG  Vùng mặt là nơi đóng vai trò quan trọng về chức năng, thẩm mỹ. Vì vậy, xử trí vết thương vùng mặt...

Chia sẻ tài liệu

error: Content is protected !!