Tai

U cuộn cảnh

Cuộn cảnh (glomus juglaire) là những tiểu thể nhỏ bằng  hai tấm ở trong ống nhĩ (ống nối liền hố cảnh với đáy hòm...

Mũi xoang

U ác tính mũi xoang

1. ĐẠI CƯƠNG - U ác tính mũi xoang chiếm khoảng 1% u ác tính toàn thân, và khoảng 3% đường hô hấp trên. Tỷ...

VIÊM XOANG CẤP: Chẩn đoán và điều trị cụ thể

1. Tiêu chuẩn chẩn đoán 1.1 Lâm sàng  Cơ năng - Đau đầu vùng trán, thái dương trong viêm các xoang trước. Đau vùng đỉnh chẩm trong...

Họng- Thanh quản

Đặc điểm viêm thanh quản cấp người lớn

Viêm thanh quản xuất tiết thông thường Viêm thanh quản cúm Viêm thanh thiệt...

Viêm thanh quản cấp

1. ĐỊNH NGHĨA - Viêm thanh quản cấp tính (VTQ cấp) là tình trạng viêm niêm...

Rối loạn giọng

1. ĐỊNH NGHĨA - Rối loạn giọng là tình trạng bất thường của một hoặc nhiều...

Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng

Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng bao gồm các nhiễm khuẩn phổi xảy ra...

Nấm thanh quản

1. ĐỊNH NGHĨA - Nấm thanh quản là một hình thái viêm thanh quản đặc hiệu...

Đâù mặt cổ

Nang rò giáp lưỡi

1. ĐẠI CƯƠNG - Là một dị tật bẩm sinh vùng cổ giữa thường gặp nhất, liên quan đến sự tồn tại của ống giáp lưỡi,...

Chia sẻ tài liệu

error: Content is protected !!
Chuyển đến thanh công cụ